Ing. Martin Písecký - Odhadce majetku nemovitého

Komerční práci s nemovitostmi (včetně zjišťování cen) se věnuji již dlouhou dobu, proto mohu při své práci využít dlouholeté znalosti a zkušenosti získané při této činnosti. 

Formálně je má kvalifikace k této činnosti podložena absolvováním postgraduálního studia "Oceňování nemovitostí" včetně úspěšně složených závěrečných zkoušek a živnostenským oprávněním pro obor "Ekonomika - oceňování majetku nemovitého" pod IČ 40780716.